Beräkna motstånd för LED-lampor

Om du byter ut en positions-, bakljus- eller bromsljuslampa mot en LED-lampa kan detta medföra att bilen ger en indikation för lampfel på grund av den lägre effekten. Bilen "tror" att en lampa är trasig då alldeles för lågt motstånd eller effektförbrukning registreras (vilket av mätvärdena som används varierar mellan bilmärken och -modeller).

Somliga bilmodeller ger endast en felindikation, medan andra även bryter strömmen till den "felaktiga" lampan. Lampan kan då lysa som den skall i ett par sekunder för att sedan släckas och en omstart av bilen eller lyktorna via ljusvredet krävs.
Dessa fall kan vanligtvis avhjälpas med effektmotstånd.

Byts blinkerslampor, körriktningsvisare,  till LED kommer blinkfrekvensen bli felaktig (för långsam, för snabb eller ett konstant sken beroende på blinkreläets konstruktion). Detta är en säkerhetsfunktion, märker man att blinkfrekvensen plötsligt blir felaktig skall man utgå från att en blinkerslampa slocknat och behöver bytas.
Obs: Felindikeringarna är säkerhetsfunktioner och sätts ur funktion med effektmotstånd. Vi rekommenderar av den anledningen att LED-lampor på fordonets utsida används med försiktighet och kontrolleras regelbundet för funktion.

Det första du behöver veta är vilken effekt din originallampa har (5, 10 och 21 watt är vanligt) och vilken effekt ersättningslampan har (LED-lampor ofta 2-3 watt om inget annat anges), skillnaden i strömförbrukning är det väsentliga.

På motstånden brukar anges två värden, vilken effekt de tål (anges i Watt, W) och vilket motstånd/resistans de ger (anges i Ohm, Ω eller med beteckningen RJ).
Motstånden kopplas parallellt med lampan (dvs. mellan plus- och minuspolen, inte i serie (dvs. endast på plusledaren).
Effektmotstånden blir mycket varma och skall skruvas mot metall för värmeavledning. Plastdetaljer eller kablar får inte komma i kontakt med effektmotstånden.

Ohms lag anger bland annat att R=U^2/P

R=Resistansen på motståndet som skall kopplas in
U= Elsystemets spänning (elsystemet på personbilar är på 12v (24v gäller för t.ex. tunga lastbilar och många entreprenadmaskiner).
P=Effektskillnaden på den gamla och nya lampan

Exempel, gammal glödlampa 21w skall ersättas med ny LED-lampa 5w, 16w effektskillnad.

U^2 = 12^2=144
P= 21-5 = 16

144 / 16 = 9
Motståndet som skall användas behöver minst tåla 16 watt och ha en resistans på 9 ohm.
Ett motstånd per lampa som ersätts brukar behövas.
Finns inget exakt matchande motstånd används det som ligger närmast.

Lathund för 12v:
Ersätta 55w med 30w = 30W, 5,76 Ohm <- Exempelvis: dimljus bytes till högeffekts-LED
Ersätta 55w med 10w = 45W, 3,2 Ohm <- Exempelvis: dimljus bytes till standard-LED
Ersätta 21w med 5w =  16W, 9 Ohm <-Exempelvis: bakljus bytes till LED
Ersätta 5w med 2w =  3w, 48 Ohm <-Exempelvis: positionsljus bytes till LED

OBS: Somliga fall av blinkande LED (t.ex. SAAB 9-3 2003-2012 ) avhjälps inte av effektmotstånd, utan ett relä behöver istället användas.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.